• Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μουντράκης, Ηρακλής; Διαμαντή, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαυρουδής, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-09-2010
  Η ανάλυση που θα πραγματοποιηθεί σε αυτό το μέρος και ο τρόπος γενικότερα με τον οποίο θα διεξαχθεί η εργασία, θα έχει σαν βάση ένα απλό παράδειγμα φορολογίας ενός Νομικού Προσώπου όπου μέσα από αυτό θα εξηγήσουμε παράλληλα ...