• Η ιστορική εξέλιξη της λογιστικής στην Ελλάδα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Δρακωνάκη, Αναστασία; Καλαϊτζάκη, Πολύμνια
    Επιβλέπων καθηγητής: Καραμπίνης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-05-2015
    Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η ιστορική εξέλιξη της λογιστικής και η αλληλεπίδραση της με διάφορα γεγονότα ανά τα έτη. Στην ουσία, σκοπεύει στην παρουσίαση μιας αναλυτικής ιστορικής ανασκόπησης ξεκινώντας από το ...