• Διαδικτυακός τόπος διαχείρισης εκπαιδευτικού προσωπικού.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ευαγγελινάκης, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Μάλαμος, Αθανάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-05-2012
    Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης υποψηφίων συνεργατών για το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Η εφαρμογή δίνει ...