• Ανάπτυξη διάταξης πειραματικής μελέτης των απωλειών σκίασης λόγω της διαδοχικής διάταξης ΦΒ συστοιχιών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κουτσάκης, Αθανάσιος; Ζακάκις, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκιαδάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-06-2011
    Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των απωλειών λόγω σκίασης σε φωτοβολταϊκά πάρκα, που οφείλονται αποκλειστικά στη διαδοχική διάταξη των φωτοβολταϊκών συστοιχιών. Συγκεκριμένα η σκίαση που προκαλεί ...