• Ο ρόλος των φυτοοιστρογόνων για την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Ζαμκοτσιάν, Χαρουτιούν; Κολυβίρας-Τζιβανιώτης, Στέλιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Αλίνα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-10-2010
    Τα φυτοοιστρογόνα εντοπίζονται σε διάφορα είδη φυτών ενώ οι ιδιότητές τους καθορίζονται από την φαινολική τους ομάδα. Ο τρόπος με τον οποίο δεσμεύονται με τους υποδοχείς των ιστών του σώματος είναι παρόμοιος με αυτόν των ...