• Ψηφιακή καθοδήγηση κέντρου κατεργασιών CNC με χρήση προγραμματισμού.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ζωγράφος, Πέτρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Δημητρίου, Βασίλειος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-04-2011
    Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διερεύνηση του προγραμματισμού και λειτουργίας σύγχρονης εργαλειομηχανής CNC με στόχο τη βέλτιστη ψηφιακή καθοδήγησή της σε κατεργασίες με αφαίρεση υλικού. Η CNC εργαλειομηχανή που ...