• Ίδρυση και λειτουργία εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζαχαριάκης, Φραγκίσκος; Ζωζωνάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιανάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Οι παράγοντες που δημιουργούν την ανάγκη της ένωσης προσώπων για επιχειρηματική δραστηριότητα είναι πολλοί. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: 1.Η ανάγκη συγκέντρωσης κεφαλαίων. 2.Η μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου ως ...