• Σύγκριση τουριστικών αξιολογήσεων Κρήτης και Κύπρου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Ζώτος, Δημήτριος; Μωραΐτη, Ιφιγένεια; Ορφανίδου, Αναστασία
    Επιβλέπων καθηγητής: Δημοτίκαλης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-10-10
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι μια συγκριτική ανάλυση του τουρισμού σε Κρήτη και Κύπρο. Συγκεκριμένα, γίνεται μια καταγραφή των δημοφιλέστερων τουριστικών προορισμών των προαναφερόμενων περιοχών, η οποία συνοδεύεται από ...