• Συγκριτική ανάλυση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικών ετών 2013-2014.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Ηλιάκη, Αμαλία; Ηλικάκη, Αικατερίνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-09-2014
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης μας εδώ και μεγάλο διάστημα. Θεωρήσαμε σημαντικό ως προς την επιλογή του θέματος την καιριότητα του ζητήματος στην καθημερινότητα αλλά και όσον αφορά την φορολογία ...