• Γενικά περί Φ.Π.Α όπως ισχύει ο νόμος 2959/2000 ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αργυρίου, Δέσποινα; Θαλλασινάκη, Θέτιδα; Μακάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσιμπούκης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-04-2011
  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι ένας γενικός έμμεσος φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στους καταναλωτές στο εσωτερικό της χώρας. Πρόκειται για φόρο που επιρρίπτεται εις βάρος των επιχειρήσεων και καταβάλλεται ...