• Συστήματα διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων ERP.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Θανασούλα, Όλγα; Μανωλάκη, Χρυσώ
    Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Στην παρούσα πτυχιακή περιγράφεται το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP Enterprise Resource Planning). Κάνοντας μια γενική περιγραφή της εργασίας συνοπτικά αναφέρεται στα εξής : Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται μια ...