• Σχολική παραβατικότητα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Θανοπούλου, Μαρία-Άννα; Ρήγα, Παναγιώτα; Τσαρούχα, Γεωργία
    Επιβλέπων καθηγητής: Λιμνιάτη, Κατερίνα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-07-2014
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται θέματα που αφορούν, τη σχολική παραβατικότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το ρόλο της οικογένειας και του σχολείου, όσο και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτής της συμπεριφοράς και ...