• Βροχικό άσθμα στην παιδική ηλικία και πως ανταποκρίνεται το παιδί στην θεραπεία.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Ιωακείμ, Αντρούλλα; Μαρκουλή, Κυριακή
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Ελευθερία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-03
    Το βρογχικό άσθμα αποτελεί την πιο συχνή χρόνια νόσο της παιδικής ηλικίας. Είναι ο συχνότερος λόγος επίσκεψης των παιδιών στο παιδίατρο. Αποτελεί επίσης λόγο εισαγωγής των παιδιών στο νοσοκομείο. Με βάση τα δεδομένα της ...