• Επαυξημένη πραγματικότητα για πλοήγηση σε εσωτερικούς χώρους.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Δραπανιώτης, Ορέστης; Κάβαλος, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-10
    Το Indoor navigation είναι ένας τρόπος πλοήγησης σε εσωτερικούς χώρους. Μπορεί να χαρακτηρισθεί ως “GPS εσωτερικού χώρου”. Χρησιμοποιείται σε “έξυπνες συσκευές” όπως smartphones, tablets κλπ, μέσω μιας λειτουργίας “indoor ...