• Αναγνώριση εκφράσεων προσώπου στην μουσική.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Καββαλάκης, Γιώργος
    Επιβλέπων καθηγητής: Τριανταφυλλίδης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-09-2011
    Η αναγνώριση των συναισθημάτων στο ανθρώπινο πρόσωπο είναι ένα θεμελιώδες πρόβλημα στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών το οποίο αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον από την ερευνητική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή την ...