• Επείγοντα περιστατικά στην κοινότητα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Ζαχαριουδάκη, Χρυσούλα; Κωνσταντινίδη, Αγγελική
    Επιβλέπων καθηγητής: Δαφέρμου, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Η οξεία απειλή της ζωής ενός ανθρώπου πολύ συχνά, αφορά εκείνα τα πρώτα κρίσιμα λεπτά πριν και κατά τη διακομιδή του σε κάποιο νοσοκομείο. Η προσφορά άμεσης και αποτελεσματικής βοήθειας αλλάζει σημαντικά την πρόγνωση του ...