• Αγορά παροχών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα απο το 2009 έως σήμερα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Κατσουλάκη, Νίκη; Κωνσταντινίδης, Νικόλαος; Σακελλαρίου, Θεοφάνης
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-04-2015
    Στην παρούσα εργασία διερευνάται η εξέλιξη των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών υγείας. Επιπροσθέτως, αναλύεται η σημασία και η βαρύτητα των επιμέρους πηγών χρηματοδότησης του συστήματος, και ιδιαίτερα της φορολογίας, της ...