• Φορολογία ακίνητης περιουσίας των Α.Ε.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Μαρινάκης, Ιωάννης; Λαγουδάκη, Άννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Τριάρχης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-08-2014
    Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία προσέγγιση της φορολογίας των ανωνύμων εταιριών και συγκεκριμένα για τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Στα πλαίσια αυτά η εργασία παραθέτει στοιχεία της βιβλιογραφίας για να προσεγγίσει ...