• Τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας σε μηχανογραφημένο περιβάλλον για μια χρήση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λαγουδάκη, Ελισάβετ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρνελάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-03-2010
  Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη Θεωρητικό και Πρακτικό. Το Θεωρητικό μέρος αναφέρεται στην έννοια της ατομικής επιχείρησης, στα χαρακτηριστικά της, στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα, στις νομικές προϋποθέσεις ...