• Μελέτη αυτόνομων συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στη νήσο Ψέριμο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μάγκος, Σακελλάρης
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαπρακάκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-10-2014
    Η εργασία θα εστιάσει στη μελέτη δύο ανεξάρτητων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στην Νήσο Ψέριμο από συστήματα Α.Π.Ε. Για την ηλεκτρική ενέργεια τα συστήματα που θα εξεταστούν είναι: ανεμογεννήτριες ...