• Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Μαγδαλοπούλου, Ιωάννα; Ζουμπουλάκη, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Καραμπίνης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-02-2015
    Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο τρόπος με τον οποίο η λογιστική εξελίχθηκε σε σχέση με το παρελθόν και πως επηρεάστηκε σε μέγιστο βαθμό από την τεχνολογία, ιδίως από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα συναφή υπολογιστικά ...