• Σύσταση σώματος και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά αθλητριών πετοσφαίρισης υψηλού επιπέδου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Γιωτοπούλου, Αλεξάνδρα; Μαγκαφά, Παναγιώτα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-10-2010
    Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθούν τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και η σύσταση σώματος αθλητριών πετοσφαίρισης υψηλού επιπέδου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2007 με τη συμμετοχή 12 επαγγελματιών (ηλικίας ...