• Διαβήτης τύπου Β΄ σε ηλικιωμένους - Ποιότητα ζωής και δομές υποστήριξης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Λάζου, Ευθυμία-Ναταλία; Μπούχλη, Αθηνά-Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Πελεκίδου, Λίνα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-24
    Ο διαβήτης εν γένει αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας παγκοσμίως, δεδομένης της αυξανόμενης τάσης που παρατηρείται στα κρούσματα της ασθένειας ανεξαρτήτως φυλής, φύλου ηλικίας και οικονομικής κατάστασης και περιοχής ...