• Εντομολογικά προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισης αυτών σε χώρους αποθήκευσης τροφίμων στην Ελλάδα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
    Συγγραφείς: Μπράτη, Ελένη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Παρά τις αδιάκοπες και ανεξάντλητες προσπάθειες του ανθρώπου που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, είναι αναμφισβήτητο, ότι δεν έχει κατορθωθεί να περιορισθεί το πλήθος των ενοχλητικών εχθρών που τον περιτριγυρίζουν. Και πρώτα ...