• Μορφολογική ανατομική οικοφυσιολογική μελέτη του Ebenus cretica.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
    Συγγραφείς: Μπρέστα, Παναγιώτα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-04-2008
    Το Ebenus cretica έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον σε ανθοκομικό επίπεδο, οι γνώσεις μας για τη βιολογία του παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που αφορούν στη ...