• Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμιση. Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ - Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μπραουδάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Χρονάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-08-2013
  Η παρούσα εργασία αποτελεί μία προσπάθεια εφαρμογής της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αποτίμησης στην περίπτωση των δύο ναυτιλιακών εταιρίων που δραστηριοποιούνται έχοντας ως βάση του την Κρητη και πιο συγκεκριμένα της ...