• Περιβαλλοντική συμπεριφορά των σύγχρονων επιχειρήσεων: μια εφαρμογή της μεθοδολογίας ευμεταβλητών συστημάτων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Καμηλάκης, Εμμανουήλ; Μωραΐτης, Γεώργιος; Σχοινοπλοκάκη, Παρασκευή
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσουκάτος, Ευάγγελος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-04
    Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία αυξανόμενη πίεση προς τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πρακτικές πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Η πίεση αυτή προέρχεται τόσο από το εσωτερικό, όσο κυρίως από το εξωτερικό περιβάλλον των ...