• Χρηματοοικονομικοί δείκτες και οι εφαρμογές τους.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Γενιατάκης, Ορέστης; Μωραΐτης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Ξανθός, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-09-20
    Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των χρηματοοικονομικών δεικτών και οι εφαρμογές τους. Η εργασία αυτή σχεδιάστηκε να περιγράψει τόσο τη θεωρία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ειδικότερα την ...