• Λογιστική και φορολογική διαχείριση των ξενοδοχείων μετά την εφαρμογή των ΕΛΠ. Μελέτη περίπτωσης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Γιωτάκος, Σωκράτης; Μωραΐτης, Συμεών
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-05-09
    Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε για να μελετηθεί από λογιστικής και φορολογικής άποψης, ένας σπουδαίος κλάδος της τουριστικής βιομηχανίας και κατ’ επέκταση της οικονομίας της χώρας μας, ο ξενοδοχειακός κλάδος μετά την ψηφίσει ...