• Η νοσηλευτική φροντίδα στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Μωραϊτη, Κατερίνα; Παπαδάτου, Ζωή
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Η Νοσηλευτική φροντίδα των πρόωρων νεογνών στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), είναι εξίσου σημαντική και πολύπλοκη διαδικασία, όσο και η Νοσηλευτική φροντίδα στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας των ενηλίκων. Αφενός ...