• Σύστημα οργάνωσης και δρομολόγησης δραστηριοτήτων με χρήση GPS σε πλατφόρμα Android.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βασιλακής, Ιωάννης; Μώρος-Σμυρνάκης, Αθανάσιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-10
    Η πτυχιακή αυτή εργασία εστιάζει στην ανάπτυξη μίας εφαρμογής βασισμένης στην πλατφόρμα Android, η οποία θα έχει την δυνατότητα προγραμματισμού διαφόρων καθημερινών δραστηριοτήτων ενώ παράλληλα θα μπορεί να δρομολογήσει ...