• Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1 και 2 σε αθλητές.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Νάκα, Ελευθερία; Παύλου, Ελευθερία Ανδρομάχη
    Επιβλέπων καθηγητής: Βενιαμάκης, Ελευθέριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-12
    Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ), αποτελεί όπως οι ειδικοί επισημαίνουν, την επιδημία του αιώνα. Η νόσος θεωρείται πολυπαραγοντική, και χαρακτηρίζεται σε γενικό πλαίσιο ως διαταραχή του μεταβολισμού. Διακρίνεται κυρίως σε δύο ...