• Ποιότητα ζωής των ασθενών σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση και των οικογενειών τους.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Κουτουλάκη, Ανθούλα; Ξανθάκη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Πεδιώτη, Νεκταρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-11-2013
    Οι περισσότερες από τις ασθένειες που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος στις αναπτυγμένες, τουλάχιστον, χώρες είναι χρόνιες. Μία από αυτές τις ασθένειες είναι και η νεφρική ανεπάρκεια, η οποία μπορεί να διακριθεί σε οξεία ...