• Δημιουργία online συστήματος για αλυσίδα supermarket.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κεφαλογιάννης, Εμμανουήλ; Ξανθουδάκης, Αριστοτέλης
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-09-2011
    Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία δημιουργήσαμε μία σελίδα web η οποία συνδέεται με μία βάση δεδομένων και χρησιμοποιείται για την διαχείριση μίας αλυσίδας super market. Οι κύριες τεχνολογίες που χρησιμοποιήσαμε για την ...