• Ολοκληρωμένο σύστημα παροχής τουριστικών υπηρεσιών σε γλώσσα Python.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βασιλάκης, Βασίλειος; Ξανθός, Ευάγγελος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-26
    Κύριος στόχος της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η δημιουργία ενός τουριστικού οδηγού. Ο τουριστικός οδηγός αυτός θα παρέχει στο χρήστη πληροφορίες για αξιοθέατα τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής που πρόκειται να ...