• Εκτίμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών κατά ΚΕΝΑΚ σε 60 ελληνικές πόλεις.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ξημεράκη, Αναστασία
    Επιβλέπων καθηγητής: Μονιάκης, Μύρων
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-10-2014
    Στην παρούσα πτυχιακή εργασία σκοπός μας είναι η εκτίμηση της καταναλισκόμενης πρωτογενούς ενέργειας σε 3 διαφορετικά διαμερίσματα προκειμένου να τα συγκρίνουμε, αφότου περαστούν από το πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και στις 60 ...