• Η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης μέσω τηλεφώνου στην αγορά internet και σταθερής τηλεφωνίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ανυφαντάκη, Ειρήνη; Κιαγιά, Χαρίλεια; Οδυσεάκη, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-01-2013
  Το αντικείμενο της πτυχιακής μας ασχολήθηκε με την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης μέσω τηλεφώνου στην αγορά internet και σταθερής τηλεφωνίας. Δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήθηκε από δείγμα 130 ατόμων ανώνυμα. ...