• Εξοικείωση φοιτητών - σπουδαστών πανεπιστημίου και Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης με τα πυροβόλα όπλα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Ναλμπάντη, Αικατερίνη; Οικονομάκη, Μαρία; Σαμψωνίδης, Αναστάσιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ζηδιανάκης, Ζαχαρίας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-06-2009
    Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι να διερευνήσει την σχέση των νέων που φοιτούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δηλαδή στα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα της Κρήτης και συγκεκριμένα του Ηρακλείου με τα πυροβόλα όπλα, ...