• Κατασκευή συστεκυής ελέγχου πρωτοκόλλου MIDI (MIDI Controller) με 16 περιστρεφόμενα ρυθμιστικά (pots).

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Κασάπογλου, Ευάγγελος; Οικονομίδης, Ρουσλάν
    Επιβλέπων καθηγητής: Καραδελόγλου, Πρόδρομος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-12-2012
    Στην εργασία αυτή προσπαθήσαμε να φτιάξουμε έναν midi controller, μια συσκευή δηλαδή που στέλνει midi μηνύματα και θα μας επιτρέπει να ελέγχουμε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που υποστηρίζει το midi πρωτόκολλο. Ο λόγος που ...