• Διαπραγματευτικές ικανότητες στις πωλήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ολλι, Κέιντα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιαννίδης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-05-2011
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης να γίνει πλήρως κατανοητή η έννοια της διαπραγμάτευσης τόσο γενικότερα όσο και ειδικότερα στις πωλήσεις. Εν συνεχεία, το ερευνητικό μέρος της εργασίας ...