• Οργανικές ηλεκτρονικές διατάξεις.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βελιβασάκης, Μιχαήλ; Παγωμένου, Κλεοπάτρα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κυμάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-07-2009
    Οι νέες τεχνολογίες φωτοβολταϊκής ενέργειας μπορούν να συμβάλουν στη φιλική προς το περιβάλλον, ανανεώσιμη παραγωγή ενέργειας και μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα που ελευθερώνεται με το κάψιμο ...