• Διερεύνηση αιολικού δυναμικού με χρήση μακροχρόνιων ανεμολογικών δεδομένων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Παγωνάκη, Ηλιάνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κοζυράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-07-2014
    Το αντικείμενο αυτής της πτυχιακής είναι η συγκέντρωση της θεωρίας και της μεθοδολογίας για την ανάλυση, επεξεργασία, και συσχέτιση ανεμολογικών μετρήσεων και μακροχρόνιων μετεωρολογικών δεδομένων για την μακροχρόνια ...