• Παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή του επαγγέλματος των νέων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Ρακιντζή, Ευαγγελία
    Επιβλέπων καθηγητής: Αρώvη, Δέσποινα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
    Το θέμα της παρούσης μελέτης είναι οι παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή του επαγγέλματος των νέων. Το προαναφερόμενο θέμα διερευνήθηκε θεωρητικά και ερευνητικά. Η έρευνα έγινε σε μαθητές Λυκείου 16-18 ετών από διάφορα ...