• Διαχείριση συστημάτων και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε Κύπρο και Ευρώπη.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Θεοδοσίου, Ιφιγένεια; Σάββα, Αλέξης
    Επιβλέπων καθηγητής: Βουρδουμπάς, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-04-2013
    Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τις εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε Κύπρο και γενικά στην Ευρώπη.