• Αυτοκτονία και οικογένεια: ποιες είναι απόψεις των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Ξυλούρη, Μαρία; Σάββα, Μαρίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Μουδάτσου, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-29
    Αυτοκτονία θεωρείται κάθε θάνατος που είναι το άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα μιας θετικής ή αρνητικής πράξης που πραγματοποιείται από το ίδιο το θύμα. Η αυτοκτονία σαν πρόθεση ή σαν πράξη είναι μια από τις σοβαρότερες και ...