• Ο ρόλος του κοινωνικού κεφαλαίου στη σχέση του εφήβου με το κάπνισμα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Καραβία, Παναγιώτα; Κλεάνθους, Παρασκευή; Σάββα, Νικολέττα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κούτρα, Κλειώ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-05-2009
    Στην παρούσα μελέτη ερευνήθηκε το κοινωνικό κεφάλαιο και οι δείκτες του σε συ-σχέτιση με τις ατομικές πληροφορίες των ερωτηθέντων, την οικογένεια και το κάπνι-σμα και τις απαντήσεις που έδωσαν σχετικά με την οικογένεια και ...