• Η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο της κρίσης 2007-2013

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Σαββάκης, Ιωάννης; Savvakis, Ioannis; Στρατάκης, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Δημοτίκαλης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-25
    Το αντικείμενο διερεύνησης της παρούσας εργασίας αποτελεί το πλέον σημαντικό οικονομικό φαινόμενο της τελευταίας δεκαετίας. Πρόκειται για το φαινόμενο της ανεργίας, που απασχολεί τόσο την παγκόσμια κοινότητα λόγω των σοβαρών ...