• Το τοπίο των εταιρειών επένδυσης σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Σμπιράκη, Ελισάβετ
    Επιβλέπων καθηγητής: Βάρδας, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-12-2014
    Οι εταιρείες επένδυσης σε ακίνητη περιουσία αποτελούν ένα βασικό πυλώνα επιχειρηματικότητας κάθε αναπτυγμένης χώρας. Είναι υπεύθυνες για τη διακίνηση σχεδόν των ¾ της ακίνητης περιουσίας κάθε οικονομίας. Η λειτουργία τους ...