• Τρόπος ζωής υγειών και αυτόνομων ηλικιωμένων: έμφυλες και χωρικές διαφοροποιήσεις στην Κρήτη.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Παπαδόπουλος, Δημήτρης; Σμυρνιωτάκη, Αρετή
    Επιβλέπων καθηγητής: Κρητικός, Αντώνιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-05-2014
    Σκοπός: Σκοπός της έρευνας είναι να περιγραφούν και να διερευνηθούν εις βάθος, οι καθημερινές συνήθειες ηλικιωμένων της Κρήτης, οι οποίες προσδιορίζουν και διαμορφώνουν την αυτονομία, την ποιότητα ζωής τους και την σχετικά ...