• Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Σχοιναράκη, Βαγγελιώ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαυρομανωλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-05-2011
  Ως χρηματοδοτική μίσθωση έχει αποδοθεί στα Ελληνικά ο χρηματοδοτικός θεσμόςτου LEASING, είναι η σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης, βάσει της οποίας ηεταιρεία LEASING αγοράζει τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό που επιλέγει ηεπιχείρηση ...